Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2011

klaudia1311
15:22

October 10 2011

klaudia1311
13:25
Kobieta po prostu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w stanie zauważyć.
— Paulo Coelho
Reposted fromdashuri dashuri
klaudia1311
13:12
Bo bardzo chcę, abyś wiedział, że myślę o Tobie. Praktycznie nieustannie.
— "Bikini" - Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viapeace peace
klaudia1311
06:56

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

Reposted fromcarre carre vianivea nivea
klaudia1311
06:55

Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa.

Reposted frominmodesto inmodesto vianivea nivea
klaudia1311
06:24
Nie chcę witać dnia, który wieczorem znowu przeklnę. 
— Miuosh ft. Bob One
Reposted frommefir mefir viamnu mnu
klaudia1311
06:22
Stoczyć się na samo dno..
Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk.
Reposted fromloveshack loveshack viadoubleespresso doubleespresso

October 09 2011

klaudia1311
10:21
masz tak, kiedy poczujesz pewien zapach, usłyszysz pewną piosenkę, zobaczysz pewną rzecz, przypomina Ci się jakiś moment w życiu i chcesz to dalej czuć, słyszeć i widzieć?
Reposted frommefir mefir viamisterio misterio
klaudia1311
10:19

najgorsze uczucie na ziemi. gdy nie  potrafisz ocenić swojego stanu. gdy nie możesz płakać, ani się śmiać. takie otępienie.

Reposted fromcrambie crambie viamisterio misterio
klaudia1311
10:19
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej..
— Andrzej Stasiuk, 'Biały kruk'
Reposted frommzem mzem viamisterio misterio
klaudia1311
10:15
W sumie nie wiem ile razy trzeba powtórzyć "będzie lepiej", żeby chociaż na chwilę w to uwierzyć.  
— Ochocki
Reposted fromvith vith viadoubleespresso doubleespresso
klaudia1311
10:14
samolot lądujący na moim dachu przyniósłby mi mniej szkód...
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
klaudia1311
10:14
nie mogłem myśleć, dusiłem się, czekałem na jej powrót, bo była dla mnie wszystkim.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
klaudia1311
10:13

możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną.

Reposted frommnu mnu

October 07 2011

klaudia1311
14:46
W jakiś sposób kobiety chcą, by mężczyzna był jednocześnie poetą i agresywnym kochankiem.
— R. J. Waller "Co się wydarzyło w Madison County"
Reposted fromskrzacik skrzacik viadoubleespresso doubleespresso
klaudia1311
03:44
twisty-ties:

trooolove:

awwwwwww!!!

awwwwwwwww~
Reposted fromzyta zyta viasoundofsilence soundofsilence
klaudia1311
03:44
klaudia1311
03:37
Brakuje czasem słów, by mówić, jak smutno jest, gdy kogoś nie ma.
Reposted frommefir mefir viasoundofsilence soundofsilence
klaudia1311
03:28
a spokój ma kształt Twoich ramion.
klaudia1311
03:26
Przytulanie ukochanej osoby daje siłę bez dopalaczy, uspokaja bardziej niż papieros. 
Reposted frommefir mefir viasoundofsilence soundofsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl